Gode ENØK - råd

I vannkraftlandet Norge er vi ikke flinke nok til å utnytte elkraften rasjonelt og riktig

Vi fyrer for kråka og flombelyser mørke kroker selv om ingen er til stede. Vi varmer vann til et helt fotballlag selv om det er tre personer i boligen. Og sjelden skrur vi ned varmen og av lyset når rommene ikke er i bruk.

Alt dette og mer til kan vi i elektrobransjen tilby lønnsomme løsninger på – uten at det går ut over komfort og velvære. Vi er spesialist på å redusere strømregninger. Derfor bør du ta kontakt for å få noen gode gratisråd.

Vanlige lyspærer gir «lite lys og mykje varme»

Visste du at vanlige pærer gir ca 90% varme og 10% lys? Hvis du ikke kan utnytte varmen fra pærene, «kaster» du penger. Vi foreslår å bytte til lavenergipærer og lysstoffrør der det er mulig. Penger spart er penger tjent! Bort med «sløsepærene» !

1000 W er ikke alltid 1000 W på gamle elovner

Har du en gammel panelovn med kun 0-1-2-3 innstilling? Selv om du er flink til å skru varmen ned om kvelden, vil du likevel spare penger på å bytte til nytt. Vi tilbyr deg små, nette, termostatregulerte ovner og ovner med tidsregulering, f. eks til nattsenking. Varmt når du står opp, kjølig når du sover. Og penger å spare!

Tar du en uforpliktende energidiskusjon med oss, kan vi foreslå løsninger som opprettholder komforten og reduserer energiforbruket til oppvarming med 10, 15 ja opp til 30%.

Valget er ditt, men husk! -det er lov å spare penger!