Nyttige linker

Byggesak.com
Her finner du informasjon og veiledning for din byggesak i din kommune.

Fag’det for våtrom
Faget for våtrom er en tverrfaglig og uavhengig medlemsorganisasjon og har som ideell oppgave å bidra til å redusere våtromsskader.

Forbruker’det
Forbruker’det er en interesseorganisasjon for alle forbrukere av varer og tjenester i Norge.

Forbruker’dets boligportal
Forbruker’det har laget en egen portal kun med boligrelatert innhold. Her finner du alt du trenger å vite om å bygge ny bolig, kjøpe nyoppført bolig og renovere bolig.

Husbanken
Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken. Banken bidrar til å fremskaffe boliger for bostedsløse, flyktninger og andre vanskeligstilte.

Håndverkerklagenemnda
Klagenemnd for håndverkertjenester på fast eiendom.

Informasjonskontoret for farge og interiør (IFI)
Informasjonskontoret for farge og interiør er et nøytralt informasjonskontor som blant annet gir ideer og inspirasjon til fornyelse og oppussing av hus og boliger.

Lovdata
Her finner du mye informasjon vedrørende lover og regler. Blant annet oppdaterte norske lover, oppdaterte forskrifter – både sentrale og lokale.

Mesterbrevnemnda
Her finner du alt om Mesterbrev og kan søke i mesterregisteret. Mesterbrevnemnda administrerer ordningen og gir informasjon til de som vil vite mer om mesterbrevordningen.

ODIN
Her finner du all elektronisk informasjon fra regjeringen og departementene.

Statens Bygningstekniske Etat 

Her finner du all informasjon vedrørende byggeregler, bygningsteknikk, produktdokumentasjon og godkjenning av foretak.

Vi i villa
Norges største hjem- og boligportal med blant annet håndverkersøk.