Priser serviceoppdrag

  • Serviceoppdrag minste fastpris kr. 2.450,- 
  • (inkl. oppmøte, inntil 1 time arbeid, reisetid, servicebil og dokumentasjon)
  • Timespris feilsøking/reparasjon kr. 1700,-
  • Timepris hvor kunde holder delvis /helt materiell selv kr. 1650,-
  • Timepris standard installasjon kr. 1100,-
  • Servicebil pr oppmøte/dag kr. 775,-
  • Dokumentasjon i hht NEK400 kr. 900,-
  • Innraportering Elektronisk til tilsynsmyndighet kr. 1065,-
  • Registrering av dokumenter i Boligmappa kr. 990,-

Alle prisene er inkludert 25% mva.